Oszukać przeznaczenie czyli ochrona danych osobowych w biznesie beauty.

Pamiętacie film „Oszukać Przeznaczenie”? Bohaterom pierwszej części (a było ich kilka) udało się uniknąć śmierci w katastrofie lotniczej. Wkrótce zaczęli po kolei ginąć w wypadkach i okazało się, że nie da się uniknąć swojego losu.


W czasie rozmów z moimi klientami, którzy planują założyć lub założyli firmy za granicą, kiedy opowiadam im o chronię danych osobowych w Polsce słyszę, że na szczęście ich to nie dotyczy.


Stwierdzenia „ Dobrze, że na wyspach tego nie ma.” albo „ Ja mieszkam we Francji, nie muszę się tym martwić” są standardową reakcją.

Nic bardziej mylnego. Polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych nie jest twórczą inicjatywą naszego ustawodawcy, ale efektem wprowadzenia do polskiego systemu prawnego zasad wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 1995 roku 95/46/EC w sprawie ochrony osób, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych.

To właśnie w dyrektywie za dane osobowe uznano wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a mianem przetwarzania danych określono wszystkie operacje na danych osobowych począwszy od ich zbierania.

To w powołanej dyrektywie przewidziano sytuacje, w jakich przetwarzanie danych jest dopuszczalne.

Ponadto zostały w niej określone, wyszczególnione i enumeratywnie wymienione tak zwane dane wrażliwe w stosunku, do których przewidziano ostrzejsze wymogi w postaci np. obowiązku uzyskania zgody na przetwarzanie tych danych na piśmie.

Na podstawie dyrektywy dane mogą być wykorzystywane wyłącznie z celem, dla którego zostały zgromadzone.

Dyrektywa wprowadziła obowiązek poinformowania osoby, o zasadach przetwarzania jej danych przed ich zebraniem, jak również prawo kontroli danych osobowych przez osobę, od której pochodzą.


Wreszcie dyrektywa przewiduje powołanie krajowych organów nadzorczych, które są odpowiedzialne za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. W Polsce funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Na powołanej dyrektywie opiera się ochrona danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich.

I tak w Anglii, której system prawny znacznie różni się od Polskiego znajdziemy Data Protection Act, a we Francji „La loi n°78-17 du 6 janvier 1978”.

Z uwagi na powyższe wynikająca z nich regulacja odnośnie ochrony danych osobowych, nie różni się znacznie od polskiej.

Jaki z tego wniosek? Nie da się uniknąć przeznaczenia ani ochrony danych osobowych.

W związku z tym niezbędne jest spełnienie szeregu obowiązków, o których szczegółowo opowiem w kolejnych artykułach.

Dzisiaj chciałam zwrócić Waszą uwagę na fakt, że kwestię ochrony danych osobowych należy uregulować na początku Waszej przygody z własną firmą.

Dlaczego? Z uwagi na definicję „przetwarzania danych osobowych”. Zgodnie z powołaną definicją wynikającą z art 7 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych „ przetwarzanie danych osobowych” to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak:

  • zbieranie, 
  • utrwalanie, 
  • przechowywanie, 
  • opracowywanie, 
  • zmienianie, 
  • udostępnianie,
  • usuwanie.

Jak widać przetwarzanie danych ma miejsce już w chwili ich gromadzenia, co powoduje, że musicie spełnić obowiązki wynikające z ustawy już na tym etapie.


Bardzo istotne znaczenie ma fakt, jakiego rodzaju dane będziecie zbierać: zwykłe czy wrażliwe. Na art. 46 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zwykłe dane osobowe można przetwarzać, a zatem zbierać po zgłoszeniu zbioru do GIODO, chyba że ustawa zwalnia administratora z obowiązku zgłoszenia. Natomiast dane wrażliwe dopiero od chwili rejestracji zbioru przez GIODO, chyba że ustawa zwalnia administratora z obowiązku zgłoszenia.

Czym są dane wrażliwe? Jak to ustalić?

Jeśli Cię interesuje zapraszam do lektury już wkrótce.Anna Żmijewska 

Właściciel w CafePrawna. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk - seminarium prawo przedsiębiorstw. W 2011 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, handlowych, prawie cywilnym oraz prawie obrotu nieruchomościami. Prowadzi szereg szkoleń z różnych dziedzin prawa.

  

ZAREJESTRUJ SIĘ

i zarezerwuj już teraz
interesującą Cię usługę